Uncategorized

นกบินอิสระ นครขอนแก่น #กิจกรรมปล่อยนกแก้วบินอิสระ

By

on
ท่านใดที่มีนกแก้วสามารถเอาออกมาปล่อยบินเล่นด้วยกันกับทางกลุ่มได้นะคับ
ติดตามการนัดหมายการปล่อยบินได้ที่
F : นกบินอิสระนครขอนแก่น

source


Recommended for you

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *