Uncategorized

นกบินอิสระ นครขอนแก่น #กิจกรรมปล่อยนกแก้วบินอิสระ

By

on


[youtube https://www.youtube.com/watch?v=qrHd6QKH3rs?cc_load_policy=1&w=580&h=385]

ท่านใดที่มีนกแก้วสามารถเอาออกมาปล่อยบินเล่นด้วยกันกับทางกลุ่มได้นะคับ
ติดตามการนัดหมายการปล่อยบินได้ที่
F : นกบินอิสระนครขอนแก่น

source


Recommended for you

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *